Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Mimoriadni rozdávatelia Eucharistie

Akolyta je ustanovený, aby slúžil pri oltári a pomáhal kňazovi i diakonovi. Má na starosti hlavne prípravu oltára a posvätných nádob, a ak je to naozaj potrebné, aj vysluhovanie Eucharistie v mimoriadnom prípade. Ak chýba ustanovený akolyta, môžu byť určení na službu oltára a na pomoc kňazovi a diakonovi laickí služobníci, aby nosili kríž, sviece, kadidlo, chlieb, víno, vodu a boli aj ustanovení ako mimoriadni vysluhovatelia svätého prijímania.(Všeb. smernice Rímskeho misála, 98, 100)
 
Na liturgickú službu "mimoriadneho vysluhovateľa svätého prijímania" boli ustanovení laickí služobníci:

Emanuel Debnár

František Podolský, ml.

Igor Pohl

Ľudovít Ruttkay

Marek Vincze

 

Do liturgických služieb sú ustanovení veriaci obyčajne dekrétom diecézneho biskupa. Avšak mimoriadne môže dať takéto poverenie na krátky čas aj farár či správca kostola:
 
Pre liturgické služby (a teda aj službu mimoriadneho rozdávateľa sv. prijímania) môže farár alebo správca kostola vybrať vhodných laikov a môže im ich zveriť liturgickým požehnaním a dočasným poverením. Čo sa týka úlohy posluhovať kňazovi pri oltári, treba zachovať normy, ktoré dal biskup pre svoju diecézu. (VSRM, 107) 
 
 

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál