Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Organisti a kántori

Medzi veriacimi má osobitné liturgické poslanie zbor spevákov (schola cantorum) alebo chór, ktorému prináleží starať sa o časti jemu vlastné podľa rozličných druhov spevu a podnecovať veriacich k činnej účasti na speve. Čo sa hovorí o zbore spevákov, platí podobne aj o ostatných hudobníkoch, najmä však o organistovi. (Všeob. smernice Rímskeho misála, 103)
 

Lirugickú službu organistov v súčasnosti zastávajú viacerí organisti.

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi