Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Žalmisti

Žalmistovi prislúcha úloha spievať žalm alebo iný biblický spev medzi čítaniami. Aby žalmista svoju úlohu mohol riadne zastávať, má vedieť spievať žalmy a mať aj dobrý prednes a výslovnosť. (Všeob. smernice Rímskeho misála, 102)
 

V našej farnosti vykonávajú túto službu obyčajne organisti (kántori), ale pri niektorých nedeľných sv. omšiach a vo sviatky prednášajú príležitostne žalmy iní laickí veriaci:

Emanuel Debnár

 

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál