Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Pripravované podujatia a aktivity

Párty všetkých svätých

Všetky deti opäť pozývame na Párty všetkých svätých! Bude sa konať v piatok 31. októbra v predvečer sviatku Všetkých svätých od 16.00 do 21. hodiny. Podmienkou je prísť oblečený v maske niektorého svätého alebo anjela. Čakajú Vás scénky, tance svätých, hry, "nebeské občerstvenie", detská sv. omša...

Týždeň modlitieb za mier vo svete

Otcovia biskupi zhromaždení v Konferencii biskupov Slovenska vyhlásili týždeň od slávnosti Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta po spomienku Panny Márie Kráľovnej 22. augusta za týždeň modlitieb za mier vo svete a zmierenia medzi národmi. Text vyhlásenia uvádzame  tu a text modlitby na...

Pešia púť mladých do Šaštína

Mladých pozývame na arcidiecéznu pešiu púť k milostivej soche Sedembolestnej Panny Márie z Marianky do Šaštína v dňoch 12.-13.9.2014 v sprievode otca biskupa Mons. Jozefa Haľka. Podrobný program nájdete  tu . Je potrebné sa prihlásiť čo najskôr u niektorého z duchovných otcov kvôli...

Slávnosť Božieho Tela s procesiou

V nedeľu 22. júna 2014 o 10.00h budeme sláviť slávnosť Božieho Tela spojenú s procesiou na námestie 1. mája. Všetkých srdečne očakávame! 

Quarantore - slávnosť Božieho Tela

Už viackrát sa nám úspešne podarilo uskutočniť v našej farnosti 40-hodinovú eucharistickú adoráciu (tzv. Quarantore). V atmosfére sviatku Božieho Tela Vás všetkých opäť pozývame zapojiť sa do tejto silnej skúsenosti modlitby. Adorácia sa uskutoční v kaplnke Najsvätejšej Sviatosti pri slnečných...

Detské stretká

Pozývame najmä deti po prvom svätom prijímaní, aby sa v budúcom školskom roku zapojili do stretiek, ktoré budú viesť animátori k tomu poverení duchovnými otcami našej farnosti. Tieto stretká hravým, náučným i tvorivým spôsobom chcú napomôcť k ďalšiemu rozvoju duchovného života detí...

Beseda s Annou Verešovou - už tento štvrtok 12.6. o 20:00

Pozývame všetkých na besedu s Annou Verešovou, ktorá    sa uskutoční vo štvrtok 12. júna o 20:00 v Pastoračnom centre. Pani    Verešová je riaditeľkou Áno pre život n.o., hovorkyňou Aliancie za rodinu    a členkou pracovnej skupiny pre rodovú rovnosť na...

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi