Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Pripravované podujatia a aktivity

Haydn - Sedem slov Krista na kríži

SEDEM SLOV KRISTA NA KRÍŽI  Na duchovné umocnenenie prežívania pôstneho obdobia Vás srdečne aj tento rok pozývame na duchovný koncert F. J. Haydna „Sedem slov Krista na kríži“. Tento mimoriadne hlboký duchovný a kultúrny zážitok nám spostredkuje Collegium Wartberg. Zaznejú meditácie otca...

Stretnutie s predstaviteľmi Fóra života

V piatok 7.3.2014 o 19:30h sa v kostole po sv. omši uskutoční stretnutie s Marekom Michalčíkom a Zuzanou Kiňovou z občianskeho združenia Fórum života, ktoré zastrešuje a rozvíja aktivity v oblasti ochrany ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. Pri stretnutí,...

Spovedanie k prvému piatku

Pred prvým piatkom spovedáme celý týždeň od 17.00h-19.00h. V pondelok-štvrtok je dopoľudňajšie spovedanie od 9.00h-11.00h. Vo štvrtok je možnosť pristúpiť k sv. spovedi v Turni. Spovedníci sú k dispozícii pred a po svätých omšiach okrem času, kedy slúžia sv. omšu (pozri oznamy a rozpis omší). V...

Trojkráľové požehnanie domov

Kto by mal záujem po posvätenie domu alebo bytu v období Zjavenia Pána, prosíme, aby sa prihlásil osobne, na internete alebo telefonicky v sakristii alebo na fare.

Farský ples

11. januára 2014 sa uskutoční Farský ples v Montostroji v Senci. Ples nám ponúka možnosť neformálneho stretnutia farskej rodiny a možnosť upevniť vzájomné poznanie a vzťahy. Od dnešného dňa sú v predaji vstupenky na Ples v cene 25 €. Vstupenky sú k dispozícii od 29. decembra dopoludnia u pani Edity...

Farnosť Senec © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi